Kontoteka

Comperia.pl S.A
ul. Konstruktorska 13 (wejście F)
02-673 Warszawa

Polityka prywatności

Treści zawarte w serwisie w większości przypadków nie wymagają podawania przez Użytkownika danych osobowych, jednakże rejestracja danych osobowych (dane, o które zostaniesz poproszony to imię, nazwisko, email, numer telefonu, adres zamieszkania oraz numer PESEL) jest w każdej chwili możliwa i dobrowolna. Dane osobowe zebrane w formularzu rejestracyjnym są wykorzystywane wyłącznie przez Comperia.pl S.A w związku obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Spółkę, a w szczególności do kontaktu mailowego oraz telefonicznego ze strony eksperta kontoteka.pl oraz przesyłania newslettera kontoteka.pl.

Comperia.pl S.A nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom i instytucjom danych osobowych swoich Użytkowników. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą lub na prośbę Użytkownika.

Kontakt z ekspertem kontoteka.pl

Wybór opcji: kontakt z ekspertem Kontoteka.pl wymaga obligatoryjnie rejestracji danych osobowych (wymienionych powyżej) w celu umożliwienia efektywnego świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Użytkownika. Informacje z formularza kontaktowego wykorzystywane będą do nawiązywania kontaktu z Użytkownikiem. Zarówno te, jak i wszelkie inne informacje przetwarzane i przechowywane są przez Spółkę z zachowaniem należytych norm bezpieczeństwa i poufności oraz zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Serwis Kontoteka.pl umożliwia modyfikację (w sekcji Edytuj Profil) lub całkowite usunięcie swoich danych osobowych z bazy danych (w celu kontaktu w sprawie całkowitego usunięcia danych udostępniamy adres: kontakt@kontoteka.pl). 

Newsletter Kontoteka.pl

W formularzu rejestracyjnym Spółka prosi o wyrażenie zgody na wysyłanie na podany przez Ciebie adres mailowy Newslettera Kontoteka.pl (wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie wpływa na efektywność świadczenia innych usług przez Spółkę). Newsletter Kontoteka.pl można również zamówić oddzielnie w zakładce newsletter.

Newsletter Kontoteka.pl to zestaw najnowszych danych, porad, komentarzy związanych z tematyką kredytów samochodowych. Mogą to być również informacje marketingowe od naszych Partnerów w zakresie oferowanych przez nich produktów. Rezygnacja z otrzymywania powyższych materiałów jest w każdej chwili możliwa w edycji profilu Użytkownika na stronie WWW.

Cookies (ciasteczka) i szyfrowanie informacji

Podczas wypełniania wniosków rejestracyjnych zostaje otwarty specjalny kanał, szyfrowany technologią SSL, którego podsłuch jest niemożliwy. Za jakość połączenia kanału SSL odpowiada jego operator.

W niektórych przypadkach Serwis korzysta z tzw. "cookies",  czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera Użytkownika identyfikujących go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Poprawia to znacząco sprawność korzystania z serwisu Kontoteka.pl. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego Użytkownika i jego danych.

Prawa autorskie

Wyszukiwarka kredytowa, wygenerowane za jej pomocą informacje dotyczące ofert banków oraz inne materiały dostępne w Serwisie, w szczególności wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafika, układ witryny WWW, znaki towarowe, handlowe i firmowe korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej. Zakazane jest ich kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, bez uzyskania uprzedniej zgody Spółki.

Postanowienia końcowe

Comperia.pl S.A zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności serwisu Kontoteka.pl. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Comperia.pl S.A nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników serwisu Kontoteka.pl